VZW Handen voor Pootjes
Help ons de dieren in nood te helpen!!!


Nieuwe regeling - EU-privacyverordening (AVG)

Algemeen:

Alle verstrekte gegevens die aan Stichting Handen voor Pootjes worden gegeven worden uitsluitend gebruikt voor de stichting zelf.
Stichting Handen voor Pootjes behandelt alle gegevens met zorg en verstrekt géén gegevens
aan derden. De interne privacyrichtlijnen van Stichting Handen voor Pootjes zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lijst inzamelpuntjes:

Stichting Handen voor Pootjes houd een lijst bij van vrijwilligers ( inzamelpuntjes ) die actief zijn voor de stichting, de gegevens van de inzamelpuntjes zijn verstrekt door de personen ( inzamelpuntjes ) zelf. De stichting geeft deze gegevens niet door aan derde de inzamelpuntjes nemen zelf contact op met een donateur om eventueel gegevens uit te wisselen.

Namen van donateurs, Stichtingen, Organisaties, VZW enz vermelden op de website en FB:

Namen van donateurs Stichtingen, Organisaties, VZW enz worden alleen vermeld met toestemming van betreffende persoon of Stichtingen, Organisaties, VZW. Bij geen toestemming word er altijd anoniem gezet in plaats van de naam van de donateur enz.

Foto's op de website en FB:

De foto's die Stichting Handen voor Pootjes krijgt van Stichtingen, Organisaties, VZW enz worden alleen gebruikt voor op de website en op FB met toestemming van de betreffende Stichtingen, Organisaties, VZW enz en worden niet verstrekt aan derde.

Nieuwsbrief en leden bestand:

Stichting Handen voor Pootjes heeft geen nieuwsbrief en geen betalende leden bestand, de stichting zelf bestaat alleen maar uit bestuursleden en vrijwilligers.

Betalingen van aankoop spulletjes en geld donaties:

Geschieden via overschrijving, Stichting Handen voor Pootjes kan op geen enkele
manier inzage krijgen in uw bankrekening, het enige dat wij kunnen zien is uw bankrekening
nummer, uw adresgegevens en het bedrag dat u overgemaakt heeft.

Aanpassen privacy policy:

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.© Stichting Handen voor Pootjes All Rights Reserved