VZW Handen voor Pootjes
Help ons de dieren in nood te helpen!!!

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

Voorzitter – Franklin Kracht

Secretaris – Edith Herveille

Penningmeester – Edith Herveille

Algemeen Bestuurslid – Patricia Franck

Algemeen Bestuurslid – Ann roelans

Algemeen Bestuurslid – Linda Danneels

© Stichting Handen voor Pootjes All Rights Reserved