VZW Handen voor Pootjes
Help ons de dieren in nood te helpen!!!

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

Voorzitter – Ann Roelans

Secretaris – Jessy Van Bael

Algemeen Bestuurslid – Patricia Franck

Hoofdmedewerker - Rachel Nassen

Hoofdmedewerker– Linda Danneels

© Stichting Handen voor Pootjes All Rights Reserved