VZW Handen voor Pootjes
Help ons de dieren in nood te helpen!!!

Bankgegevens VZW Handen voor Pootjes

Bankgegevens VZW Handen voor Pootjes België

België Bpost

Rekeningnummer België: IBAN BE31 0004 5855 3655

BIC BPOTBEB1


Paypal

info@handenvoorpootjes.eu


                                                


 


 

© Stichting Handen voor Pootjes All Rights Reserved