VZW Handen voor Pootjes
Help ons de dieren in nood te helpen!!!


 Op 18-12-2019 werd onze Stichting overgezet naar een VZW.

Dit was in samenspraak tevoren geregeld met de toen al zwaar zieke Edith Herveille, die ons helaas op 31-01-2020 ontvallen is.

Maar om haar en ons levenswerk verder te zetten, werden er dus kleine wijzigingen doorgevoerd, maar blijft onze werking voor de rest volledig hetzelfde.

Onze info hieronder blijft dan ook onveranderd, daar die cijfers steeds van toepassing blijven .
 

 

 

 

 

 

 

 

 © Stichting Handen voor Pootjes All Rights Reserved