Stichting Handen voor Pootjes
Help ons de dieren in nood te helpen!!!

 

Algemeen Nut Beogende Instelling

 


Stichting Handen voor Pootjes staat aangemerkt als ANBI: algemeen nut beoogde instelling. Dit betekent dat schenkingen en legaten niet fiscaal belast worden.

De ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid om hun giften aan ANBI’s af te trekken voor de belasting.

RSIN : 855792681
© Stichting Handen voor Pootjes All Rights Reserved